Startsidan
Hälsoprofilbedömning
Friskplan
Konditionstest
Hälsocoaching
Inspiration & kunskap
Om Friskinvest
Kontakt

 

 

Friskplan

Friskplan är en hälsofrämjande process i en arbetsgrupp. Man behöver inte ha ett dåligt klimat i arbetsgruppen för att genomföra Friskplan, tvärtom stärker processen det som redan fungerar bra. Ofta finns det dock en mängd punkter som ytterligare kan öka trivsel och prestationsförmåga hos medarbetarna. Dessa blir synliga och vi arbetar tillsammans fram lösningar. Dessa lösningar och åtgärder brukar spänna över hela verksamheten och påverkar företagets kvalitet och produktivitet. När människor får vara delaktiga i förändringsprocessen uppstår också ett engagemang och en kreativitet som förbättrar både arbetsglädje och livsglädje hos medarbetarna.

Friskplan sträcker sig över en tidsperiod på 1-3 år. Sedan räknar vi med att Ni själva tar över där vi slutar; så att det hälsofrämjande "tänket" blir en naturlig del i den dagliga verksamheten.

friskplan

Vi arbetar generellt med 3 hörnstenar; stresshantering, kost och motion. Vi använder gärna beprövade metoder i vårt arbete, som t ex Hälsoprofilbedömning (enligt Malmgren & Andersson), olika arbetsmiljöenkäter och lösningsinriktad arbetsmodell (FKC AB). Detta för att kunna mäta och följa upp förändringsprocessen. Har ni redan påbörjat arbetet med en egen metod diskuterar vi gärna utifrån den.

Vi arbetar med gruppens och individens hälsa parallellt. I grupp ofta som "workshop" där gruppen själv är med och påverkar. Men även ren kunskapspåfyllnad förekommer i form av seminarier kring kost, motion, stress eller motivation. Varje medarbetare får dessutom möjlighet att utveckla sin egen hälsa med stöd av en hälsocoach.

Pris på förfrågan.