Friskinvest motiverar till sundare livsstil

Vi hjälper människor till bättre hälsa, livsstil och nytt jobb!

Vårt arbetssätt bygger på  motiverande samtal, MI, som skapar eget engagemang och motivation till förändring. Vi ger även handledning i MI och föreläser inom hälsa & livsstil, kost, stress, träning och alkohol. I vår verktygslåda finns bl.a. Hälsoprofilbedömningar och konditionstester.


Vår grundfilosofi bygger på evolutionsmedicin som innebär att många välfärdssjukdomar och symtom på ohälsa kan förklaras genom att vi i dagens moderna värld exponerar våra kroppar för mat och livsstil som vi saknar genetisk anpassning till.


Kontakta oss och berätta om Dina behov så kan vi ge förslag på lämplig insats. 

Kontakt: anna@friskinvest.se
Tel 070 2207048