Vi motiverar till sundare livsstil

Via samtal och hälsotester får Du veta Din eller företagets hälsostatus….eller både och! Sedan får Du stöd och motivation till förändring. När du fått veta din hälsostatus föreslår vi lämpliga åtgärder, ger dig stöd och motivation på vägen att uppnå Dina och/eller företagets hälsomål. Vi ger även handledning i Motiverande samtal (MI) och föreläser inom hälsa & livsstil, kost, stress, träning och alkohol. I vår verktygslåda finns bl.a. Hälsoprofilbedömningar och konditionstester.

Vår grundfilosofi bygger på evolutionsmedicin som innebär att många välfärdssjukdomar och symtom på ohälsa kan förklaras genom att vi i dagens moderna värld exponerar våra kroppar för mat och livsstil som vi saknar genetisk anpassning till.

Kontakt: anna@friskinvest.se
Tel 070 2207048