Konditionstest

Konditionstest ger besked om din fysiska prestationsförmåga. Testet ingår i hälsoprofilen men kan även göras separat.

Så går det till
Vid konditionstestet är Du klädd i träningskläder eller byter bara tröjan. Du blir lite svettig men inte helt slut! Du berättar om din träningsstatus och vi mäter ditt blodtryck innan du sätter dig på testcykeln för att cykla 8-15 minuter. Vi avslutar med att diskutera hur du kan förbättra ditt värde. Totalt tar konditionstestet 30-40 minuter.

Kontakt: anna@friskinvest.se
Tel 070 2207048