Hälsocoaching

Vi stöttar din livsstilsförändring mot sundare vanor som får dig att må bättre, hålla dig frisk och leva längre. Vi fungerar som ditt bollplank i hälsofrågor, motiverar dig och/eller förser dig med kunskap. Vi kan också hjälpa till praktiskt med att handla eller laga mat!

Blodsockertest
Stick i fingret och du får veta ditt blodsockervärde direkt. Vi ger dig återkoppling ang ditt värde.

Glykosbelastning
Detta test ger besked om hur Din kropp hanterar socker.

Stärk immunförsvaret
Tre träffar med fokus på att stärka Ditt immunförsvar. Med utgångspunkt från Din livsstil tittar vi på vilka områden Du behöver rikta insatser mot; stress, mat, näring, sömn och/eller träning. Vi gör en planering utifrån vad som är mest angeläget ur hälsosynpunkt och vad som är rimligt i din livssituation.

Kontakt: anna@friskinvest.se
Tel 070 2207048