Hälsoprofilbedömning

Bedömning av din hälsa som inspirerar till sundare livsstil. Du fyller i en blankett med frågor om din hälsa och livsstil. 
Vi träffas för samtal och tester. Du får motivation och stöttning att nå dina hälsomål. 

Hälsoprofilerna kan summeras och ge en bild av hälsan i arbetsgruppen. Utifrån resultatet skräddarsyr vi åtgärder för förbättring.

Kontakt: anna@friskinvest.se
Tel 070 2207048