Hälsoprofil

Vi jobbar med Hälsoprofilbedömning av din hälsa som inspirerar till sundare livsstil. Som en start fyller Du i en blankett med frågor om din hälsa och livsstil. Underlaget ligger sedan till grund för en ökad självmedvetenhet och där vi i individuella samtal hjälper till att motivera till positiva förändringar och mål. Vi träffas för samtal och tester. Du får motivation och stöttning att nå dina hälsomål.

Hälsoprofilerna kan summeras och ge en bild av hälsan i arbetsgruppen. Utifrån resultatet skräddarsyr vi åtgärder för förbättring.

Kontakt: anna@friskinvest.se
Tel 070 2207048