Hälsa och livsstil

Friskinvest stöttar Din livsstilsförändring genom personliga möten, digitala möten, telefonsamtal, enkäter och tester. Många vet med sig att man har en osund livsstil, men att ta tag i problematiken själv blir inte alltid prioriterat!

Friskinvest har många års praktisk erfarenhet av positiv livsstilscoaching. Med hjälp av bl.a. Hälsoprofilbedömning, konditionstest och blodsockermätning jobbar vi systematiskt med kartläggning av nuläge. Eller också utgår vi utifrån ett behov Du själv definierat! Baserat på Din situation och Dina behov, stöder vi engagemang och motivation till sundare vanor på områdena kost, träning, stress och droger. 

Kontakt: anna@friskinvest.se
Tel 070 2207048