Motiverande samtal – MI

Motiverande samtal, eller på engelska Motivational Interviewing, MI, är en samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring.

Tekniken med Motiverande Samtal utformades ursprungligen av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick.

Friskinvest är MI certifierad av Alkohollinjen som bedrivs i regi av Beroendecentrum Stockholm. Friskinvest har många års framgångsrik och praktisk erfarenhet av tekniken, både i missbruksfrågor och som generell samtalsmetodik. Samtalstekniken används genomgående och framgångsrikt i all coachingverksamhet inom Friskinvest. Vi ger också handledning och utbildning i samtalsmetodiken.

Kontakt: anna@friskinvest.se
Tel 070 2207048