Jobbcoaching

Som hjälp och stöd till människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden bedrivs vår jobbcoaching både individuellt och i grupp, där personlig jobbcoaching varvas med föreläsningar och utbildning. 

Friskinvest har många års erfarenhet som underkonsult i projekt initierade av Arbetsförmedlingen som syftar till att få ut fler människor i arbetslivet. Bland våra kunder finns Arbetslivsresurs och Kunskapscompaniet.

Kontakt: anna@friskinvest.se
Tel 070 2207048